Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

unicornsforever
4722 a047 500
unicornsforever

July 16 2018

unicornsforever
9849 bc40 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaIriss Iriss
unicornsforever
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaskrzacik skrzacik
unicornsforever
unicornsforever
2437 9d9a
unicornsforever
7994 bf9e
Reposted fromskrzacik skrzacik
unicornsforever
5524 bfbd 500
unicornsforever
unicornsforever
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala

July 01 2018

unicornsforever
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viasweetchocolate sweetchocolate
unicornsforever
unicornsforever
unicornsforever
3782 1a12 500
unicornsforever
3242 e8c5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
unicornsforever
3071 9831 500
Dokąd tuptamy?
Reposted fromjodynaa jodynaa viaskrzacik skrzacik
unicornsforever
Reposted frombluuu bluuu viaskrzacik skrzacik
unicornsforever
3570 c893 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
unicornsforever
5299 1e20 500
Reposted fromtfu tfu viaEllaElla EllaElla
unicornsforever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl