Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

unicornsforever
4136 253b
Reposted fromZilla Zilla viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
unicornsforever
4134 b195
Reposted fromillusionist illusionist viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
6022 dcf2 500
Reposted fromchudosc chudosc viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
9473 53a2 500
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
unicornsforever
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viasmorzando smorzando
unicornsforever
8517 32e6 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viasmorzando smorzando

June 23 2017

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamaccka maccka
unicornsforever
Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni
— .
Reposted fromAyumi Ayumi viaanakarenina anakarenina
unicornsforever
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
3179 c743
Reposted fromwelttraum welttraum viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
unicornsforever
6760 d398 500
Blue Valentine(2010)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
poziom mojego smutku widać po wzrastającej aktywności na zupie.
0393 6297
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
3051 ee54 500
Reposted fromkrzysk krzysk
unicornsforever
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl