Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

unicornsforever
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viamefir mefir

May 08 2017

unicornsforever
2936 f0bf 500
unicornsforever
0046 0058 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan
unicornsforever
unicornsforever
2386 55e4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
unicornsforever
unicornsforever
unicornsforever
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vianezavisan nezavisan
unicornsforever

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
unicornsforever
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer vianezavisan nezavisan
unicornsforever
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle vianezavisan nezavisan
unicornsforever
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viaEllaElla EllaElla
unicornsforever
unicornsforever
unicornsforever
3425 a9ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
unicornsforever
3034 d2b6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
unicornsforever
1413 5013 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaEllaElla EllaElla

April 24 2017

unicornsforever
unicornsforever
9145 f4a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl