Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

unicornsforever
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viaEllaElla EllaElla
unicornsforever

June 24 2017

unicornsforever
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline vianezavisan nezavisan
unicornsforever
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
unicornsforever
unicornsforever
unicornsforever
1582 a91b
Reposted fromproof proof viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
4136 253b
Reposted fromZilla Zilla viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
unicornsforever
4134 b195
Reposted fromillusionist illusionist viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
6022 dcf2 500
Reposted fromchudosc chudosc viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
9473 53a2 500
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
unicornsforever
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viasmorzando smorzando
unicornsforever
8517 32e6 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viasmorzando smorzando

June 23 2017

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamaccka maccka
unicornsforever
Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni
— .
Reposted fromAyumi Ayumi viaanakarenina anakarenina
unicornsforever
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
3179 c743
Reposted fromwelttraum welttraum viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl