Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

unicornsforever
Reposted fromlululemony lululemony vialexi lexi
unicornsforever
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaEllaElla EllaElla
unicornsforever
unicornsforever
4733 a321 500
unicornsforever
unicornsforever
1306 5ad6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIriss Iriss
unicornsforever
6682 cf78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
unicornsforever
1473 b9df
Reposted fromaunds aunds vialexi lexi
2122 1889
Reposted fromerial erial vialexi lexi
unicornsforever

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom vialexi lexi
unicornsforever
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie vialexi lexi
unicornsforever
Reposted fromgruetze gruetze vialexi lexi
unicornsforever
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq vialexi lexi
unicornsforever
unicornsforever
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viagivemecigarette givemecigarette
unicornsforever
W ogóle nie jest tak źle, jeśli tylko zaufa się szaleństwu.
— Marek Hłasko
unicornsforever

February 14 2017

unicornsforever
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viafelicka felicka
2549 51fc
unicornsforever
7469 dc7f
Reposted fromsummerkiss summerkiss viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl